DrogiRodzicu

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy telefony kontaktowe oraz instytucje na terenie Radomia i w zasięgu ogólnokrajowym z którymi współpracujemy. Dane te służyć mają Państwu pomocy w sytuacjach kryzysowych, problemach wychowawczych, bądź w celu uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

AdresToruńska 9, 26-616 Radom

Telefon507 121 102

 

KARAN Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny -  bezpłatna pomoc psychologiczna                  i terapeutyczna

AdresKazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom

Telefon.: 48 360 24 63

 

Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień „Odwyk”

Adres: ul. 1905 Roku 21, 26-600 Radom

Telefon.: 608 206 472

 

Diecezjalny Ośrodek Trzeźwości w Radomiu

Adres:  Starokrakowska 144 , 26-616 Radom

 

Telefon.: 790 605 800

 

Stowarzyszenie Socjoodnowa

Adres: Struga 1, 26-600 Radom

Telefon.: 605 056 138

 

 

Ogólnopolskie telefony zaufania

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania  

 • Telefon.:  801 199 990
 • czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00
 • http://www.kbpn.pl

Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)

 • Telefon.:  800 120 289
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00

Anonimowa Policyjna Linia Specjalna 

 • Telefon.:  800 120 148
 • czynny całą dobę

Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”

 • Telefon.:  801 109 696
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00 i w soboty 10.00-19.00

Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

 • czynny codziennie w godzinach 18.00-4.00

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)

 • Telefon.:  800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
 • niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
 • Telefon.:  22 250 63 12 – telefon dla specjalistów (czynny środy – 10.00–13.00)
 • koordynatorzy@niebieskalinia.info – poradnia mailowa dla specjalistów

Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

 • Telefon.:  800 120 359
 • Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

POMARAŃCZOWA Linia - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

 • Telefon.: 801 140 068
 • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00
 • porady/konsultacje on-line – pomoc@pomaranczowalinia.pl    

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

 • Telefon.: 22 425 98 48
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-20.00, w soboty w godz. 15.00-17.00

Młodzieżowy Telefon Zaufania

 • Telefon.: 988
 • pon.-pt. 13.00-18.00

Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania

 • Telefon.: 9288
 • w dni powszednie w godz. 10.00-20.00

Towarzystwa Pomocy Młodzieży

 • Telefon.: 22 635 54 67
 • czynny w godzinach 14.00-18.00

Telefon Zaufania Uczennicy i Ucznia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

 • pon. 17.00-19.00, śr. 19.00-21.00

Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat

Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA

 • Telefon.: 22 827 61 72
 • pn.-pt. 15.00-18.00

Komitet Ochrony Praw Dziecka

 • Telefon.: 22 831 24 29
 • pn., śr.-pt. 9.00-14.00, wt. 9.00-18.00

Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Pogotowie rodzinne

Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny

 • Telefon.: 22 828 61 92
 • pn.-pt. 15.00-20.00

Ruch Pomocy Rodzinie

 • Telefon.: 22 621 03 67
 • pn.-pt. 10.00-17.00

Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste

 • Telefon.: 22 728 64 35
 • codziennie 21.00-4.00, wt. 9.00-17.00

Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców

Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar

 • Telefon.: 22 823 65 31
 • czynne w godzinach 9.00-21.00

Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego

 • Telefon.: 22 844 44 70
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-19.00, soboty
  w godzinach 11.00-15.00

Telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

 • Telefon.: 32 206 82 17
 • czynny w poniedziałki w godz.10.00-19.00 wtorki i piątki w godz. 15.00-19.00, środa w godz. 10.00-13.00, czwartek w godz. 14.00-19.00
 • http://www.ptzn.katowice.pl

STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą
i dyskryminacją

 • Telefon.: 22 621 35 37
 • pn.-pt. 10.00-15.00

Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich

 • Telefon.: 22 828 12 95
 • pn. 10.00-19.00, wt.-pt. 9.00-17.00

Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA

 • Telefon.: 22 654 40 41
 • pon., czw. godz. 17.00-20.00