Stowarzyszenie SOCJOODNOWA

 

 

 

 

Stowarzyszenie SOCJOODNOWA

Ul. Struga 1

26-600 Radom

KRS: 0000661196

NIP: 948 260 91 11

Regon: 36651211000000

Tel: 605 056 138

        608 402 765

e-mail: kontakt@socjoodnowa.pl

 

Kim jesteśmy: misja

          Stowarzyszenie Socjoodnowa jest zrzeszeniem młodych, energicznych ludzi pragnących nieść pomoc osobom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niedostosowanym społecznie, z ADHD, Zespołem Aspergera oraz innymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, a także dla niesienia pomocy ogółowi społeczeństwa.

         Stawiamy sobie za cel wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na każdym etapie. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami, a także wspieranie rodziców i opiekunów w doskonaleniu umiejętności wychowawczych i opiekuńczych.

         Zachęcamy również do współpracy rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom uporać się z przeżywanymi emocjami i trudnościami proponując zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne i edukacyjne.

         Naszą mocną stroną jest organizowanie przedsięwzięć i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i krajoznawczym integrujących społecznie dzieci, młodzież i dorosłych.

 

Naszym podopiecznym oferujemy:

  • Pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych

  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

  • Wspieranie aktywności społecznej

  • Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  • Pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej

  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

 

Dokumenty