O nas

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu powstał z inicjatywy grupy osób związanych z oświatą radomską, a także placówkami tego typu na terenie Mazowsza. Osobą prowadzącą jest pan Tomasz Byzdra. Pierwotnie Ośrodek organizowany był w Pionkach w budynku o architekturze pałacowej – stąd jego nazwa – jednak z przyczyn niezależnych od organizatorów został przeniesiony do Radomia.

Dla kogo działamy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla chłopców i dziewcząt w wieku 10 – 18 lat.  Ośrodek prowadzi szeroki zakres działań (oprócz standardowej socjoterapii) dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych, dzięki którym młodzież zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.

Ośrodek posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Wyposażony jest w sypialnie, sale dydaktyczne siłownię, pracownię komputerową, bibliotekę, dwie świetlice,  pokoje terapeutów, oraz wydzielony i ogrodzony teren rekreacyjno - sportowy.  Placówka dysponuje również samochodem do przewozu wychowanków.

Aktualnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pałacyk” tworzą:

INTERNAT

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-8

Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15. 00. Wychowankowie mający trudności w nauce są objęci dodatkowymi zajęciami, umożliwiającymi wyrównanie zaległości edukacyjnych oraz obowiązkowymi zajęciami socjoterapeutycznymi. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w prowadzonych w placówce dodatkowych zajęciach o różnorodnym charakterze. Młodzież i kadra pedagogiczna dokładają  wielu starań, aby wspólnie stworzyć swoją małą społeczność, w której można czuć się bezpiecznie i z sukcesem rozwiązywać życiowe problemy. 

Szczegółowe informacje dotyczące placówki, dokonań i sukcesów naszych wychowanków można znaleźć w zakładkach na naszej stronie internetowej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.