ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2014

Po raz kolejny wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu zaangażowali się w Ogólnopolską akcję zbierania żywności w porozumieniu z Radomskim Bankiem Żywności.

Akcja odbyła się w dniach 4-5 pażdziernika 2014 roku. Zdaniem koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariatu, pani Agnieszki Figarskiej, zbiórka żywności dała szansę wykazania się młodzieży z ośrodka w pracy wolontarystycznej, Warto  wzmacniać prawidłowe zachowania u naszych podopiecznych, po to by przejawiały się na wielu innych płaszczyznach życia społecznego.